Prenos vlasništva vozila

Car Line | Novi Sad

Usluga
Prenosa vlaništva

U Car line – Novi Sad, obavite kompletnu proceduru prenosa vlasništva / prepis vozila. 

  • Kupoprodajni ugovor
  • Ugovor o poklonu
  • Aneks ugovora

Umesto vas možemo izvršiti prenos vlasništva u MUP-u, kao i plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava. Za sve dodatne informacije, nejasnoće i savete, kontaktirajte naše stručno osoblje.

registracija vozila novi sad, car line

Izračunajte sami cenu registracije vozila, online!

Car Line | Novi Sad