Zeleni karton

Car Line | Novi Sad

Usluga
Izdavanja zelenog kartona

Ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo potreban je zeleni karton osiguranja koji u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Srbiji.

Zeleni karton osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva i zeleni karton osiguranja izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti.

Zeleni karton osiguranja važi za teritorije zemalja sa kojima naša zemlja ima potpisan interbiro sporazum, a to su u ovom trenutku sve evropske zemlje osim Rusije. Na teritorijama zemalja u kojima ne važi naš zeleni karton (Azerbejdžan, Gruzija, Kazahstan) naši automobilisti su dužni da plate premiju tzv. graničnog osiguranja (prilikom ulaska u svaku od tih zemalja).

Najavljeno je da od 01.01.2012 zeleni karton neće biti potreban za 32 zemlje Evropske zemlje, dok će za zemlje (Makedonija , Bosna i Hercegovina,…) i dalje biti potreban.

registracija vozila novi sad, car line

Izračunajte sami cenu registracije vozila, online!

Car Line | Novi Sad